CENOVNIK

Pregled i konsultacije su besplatni

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

Aplikacija leka 10€Obrada parodontalnog džepa 10€Kompozitni ispun (bela plomba) 20€Kompozitni ispun MOD (velika bela plomba) 30€Endodontski tretman (lečenje zuba) 30€Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba 20€

ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

Ugradnja implantata  –redovna cena 590€ na AKCIJI > 320€Suprastruktura > 60-80€Ekstrakcija zuba (vađenje rutinsko) 20€Gingivektomija 30€Dodatak veštačke kosti 0,5 gr 100€Hirurška ekstrakcija umnjaka 100€Apikotomija 100€Resekcija frenuluma 100€

FIKSNA PROTETIKA

Privremena kruna 20€Fiberglas nadogradnja 40€Metalokeramička kruna 90€Cikonijum Bezmetalna keramička 190€Cirkonijum keramička kruna na implantatu 220€Metalokeramička kruna na implantatu 110€

MOBILNA PROTETIKA

Okluzalni splint ( po vilici ) 50€Mini proteza – žabica 70€Parcijalna akrilatna proteza 250€Totalna proteza 250€