CENOVNIK

Pregled i konsultacije su besplatni

KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

Aplikacija leka Obrada parodontalnog džepa Kompozitni ispun (bela plomba) Kompozitni ispun MOD (velika bela plomba) Endodontski tretman (lečenje zuba) Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba

ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

Ugradnja implantata  –redovna cena € na AKCIJI > Suprastruktura > Ekstrakcija zuba (vađenje rutinsko) Gingivektomija Dodatak veštačke kosti 0,5 gr Hirurška ekstrakcija umnjaka Apikotomija Resekcija frenuluma

FIKSNA PROTETIKA

Privremena kruna Fiberglas nadogradnja Metalokeramička kruna Cikonijum Bezmetalna keramička Cirkonijum keramička kruna na implantatu Metalokeramička kruna na implantatu

MOBILNA PROTETIKA

Okluzalni splint ( po vilici ) Mini proteza – žabica Parcijalna akrilatna proteza Totalna proteza